ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કોણે કેટલી લાઈક કરી એ કેવી રીતે સંતાડવું?

ઇન્સ્ટાગ્રામ એપમાં લાઈક કેવી રીતે સંતાડવી?

મિત્રો આજે આપણે પહેલા પણ ટેક ન્યુઝમાં વાત કરી હતી કે આપણે હવે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈક સંતાડી શકીશું અને આજે આપણે તેની જ રીત જાણવાના છીએ કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેવી રીતે આપણે લાઈકને સંતાડી શકીએ? તો ચાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણીએ.

ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈક સંતાડવાની રીત

  1. સૌપ્રથમ તમારે જે પોસ્ટની લાઈક સંતાડવી છે તે ખોલો અને તેની જમણી બાજુ ઉપર 3 ટપકા ፧ હશે તો તેના પર ક્લિક કરો.
  2. હવે Hide Like Count પર ક્લિક કરો અને તમારી લાઈક બીજા યુઝર માટે સંતાઈ જશે.
  3. હવે જો તમારે લાઈકને સંતાડવું ન હોય તો તમે ફરી 3 ટપકા પર ક્લિક કરો અને Unhide Like Count પર ક્લિક કરો અને તમારી લાઈક બધાને દેખાવા માંડશે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ એપમાં લાઈક કેવી રીતે સંતાડવી?

આશા છે કે તમને આ પોસ્ટ ખૂબ ઉપયોગી થશે, તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો જેથી તેમને પણ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈક સંતાડતા આવડી જાય.

અમારી અન્ય પોસ્ટ: