ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હેશટેગને કેવી રીતે ફોલો કરવું?

Share this post

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અકાઉંટની સાથે-સાથે તમે કોઈ પણ હેશટેગને પણ ફોલો કરી શકો છો. જ્યારે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ હેશટેગને ફોલો કરશો તો તેને લગતા પોસ્ટ તમારી ફીડમાં આવવા માંડશે. તો ચાલો આજે જાણીએ કે તમે કેવી રીતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ પણ હેશટેગને ફોલો કરી શકો છો.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હેશટેગ ફોલો કરવાની રીત

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હેશટેગ ફોલો કરવાની રીત

ગુલાબી કલરની ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ

  • સૌપ્રથમ 📱 મોબાઇલમાં Instagram એપ ખોલો.


ઇન્સ્ટાગ્રામ એપનું સર્ચ બટન

  • હવે નીચે 🔍 સર્ચ બટન પર ક્લિક કરો.


ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ પર હેશટેગ સર્ચ કરવું

  • હવે ઉપર કોઈ પણ શબ્દ સર્ચ કરો, Tags ટેબ પર 👆 ક્લિક કરીને કોઈ પણ હેશટેગ પર ક્લિક કરો.


ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હેશટેગ ફોલો કરવું

  • હવે તમે ભૂરા કલરના બટન પર ક્લિક કરીને તે હેશટેગને Follow પણ કરી શકો છો.


મિત્રો આવી રીતે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ પણ હેશટેગને અનુસરી શકો છો.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો:-

Share this post