ટ્વિટર કામ કરી રહ્યું છે Collaborations ફીચર પર..!!

હવે ટ્વિટરમાં પણ કોલબ થઈ શકે..!!

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમે એક Collab ફીચર જરૂર જોયું હશે જેની મદદથી તમે તમારા મિત્રોને પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં ટેગ કરીને તે એક જ પોસ્ટને બંનેના એકાઉન્ટમાં મુખ્ય ફીડમાં તે ફોટો અપલોડ કરી શકો છો.

હવે ટ્વિટર પણ આવા જ એક ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે જેમાં તમે તમારા ટ્વિટર પરના અન્ય મિત્રો સાથે Collab કરીને ફોટો અથવા ટ્વિટને એક સાથે પોતાની પ્રોફાઇલમાં અપલોડ કરી શકો છો.

#Twitter is working on tweet collaboration 👀 pic.twitter.com/usDuQWqqBj

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 11, 2021

તમે ઉપર સ્ક્રીનશૉટમાં જોઈ શકો છો, એક વ્યક્તિએ ટ્વિટ કરી છે જેમાં બીજા વ્યક્તિને પણ ઉમેરી શકાય છે.

આ ફીચર પર હજુ હાલ કામ ચાલી રહ્યું છે પણ Alessandro Paluzzi નામના એક વ્યક્તિ જે એક રિવર્સ એંજીનિયર છે તેમને આના કોડ દ્વારા આ ફીચરની જાણકારી મેળવી છે.

ભવિષ્યમાં આ ફીચર કેવું આવશે એની કોઈ ચોક્કસ માહિતી ટ્વિટર તરફથી મળી નથી.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો :