ફેસબુક એડ્સ શું છે?

ફેસબુક એડ્સ એક જાહેરાત માટેનું પ્લૅટફૉર્મ છે જેના દ્વારા તમે સોશિયલ મીડિયા પ્લૅટફૉર્મ ફેસબુક ઉપર પોતાના પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની જાહેરાતો ચલાવી શકો છો.

ફેસબુકમાં નાના-મોટા વ્યવસાયો અને સંસ્થાઓ વગેરે જાહેરાતો પોતાની ચલાવી શકે છે.

ફેસબુક એડ્સમાં જાહેરાતોને તમે ફેસબુક યુઝરને તેની લોકેશન, જગ્યા અને તેમની પસંદગીના આધારે ટાર્ગેટ કરી શકો છો.

તમે ફેસબુક યુઝરને અલગ-અલગ ફૉર્મટમાં જાહેરાતો બતાવી શકો છો જેમ કે પોસ્ટ, સ્ટોરી અથવા વિડિયો વગેરે.

જાહેરાતકર્તા PPC અને CPM આધારિત પોતાની જાહેરાત ચલાવવાના ચાર્જ ચૂકવી શકે છે.