યુટ્યુબ ક્લિપ ફીચરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

યુટ્યુબ ક્લિપ એક ફીચર છે જેના દ્વારા તમે યુટ્યુબમાં જે પણ વિડિયો જોવો છો તેમાંથી 1 મિનિટના ભાગને કાપી શકો છો અને તેની એક અલગ લિન્ક બને છે,

હવે તમે આ લિન્કને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને મોકલશો તો તે વ્યક્તિ જ્યારે તે લિન્ક પર ક્લિક કરશે તો તે વિડિયોનો જે ભાગ તમે કાપ્યો હશે તે જ ભાગ વિડિયોનો તે લિન્ક દ્વારા જોવા મળે છે.

આવી રીતે વિડિયોમાથી જે ભાગને કાપીને જોવું હોય અથવા કોઈને બતાવવું હોય તો આ ફીચર દ્વારા તે શક્ય છે, આ ફીચરને “યુટ્યુબ ક્લિપ (Youtube Clip)” કહેવાય છે.

આ પોસ્ટમાં તમને જાણવા મળશે કે તમે કઈ રીતે યુટ્યુબ ક્લિપ ફીચરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

યુટ્યુબ ક્લિપ ફીચરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

યુટ્યુબ ક્લિપ ફીચરનો ઉપયોગ કરવાની રીત

Youtube એપ મોબાઇલમાં ખોલો.

  • સૌપ્રથમ Youtube એપ મોબાઇલમાં ખોલો.


Clip આઇકન હશે તો તેના પર ક્લિક કરો.

  • કોઈ વિડિયો ખોલો જેમાં ઉપર ફોટા પ્રમાણેનું Clip આઇકન હશે તો તેના પર ક્લિક કરો. (આ ફીચર હાલ ધીમે-ધીમે બધા ચેનલને મળી રહ્યું છે એટલે ઘણા વિડિયોમાં આવું ફીચર જોવા નહીં મળે.)


ક્લિપને ટ્રીમ કરો.ક્લિપને ટ્રીમ કરીને શેર કરો.

  • હવે જે ભાગને તમારે કાપવો છે તેને સિલેક્ટ કરો અને તેનું થોડું વર્ણન એક લીટીમાં તમે લખીને Share Clip પર ક્લિક કરો.


ક્લિપને સોશિયલ મીડિયા પર ફોરવર્ડ કરો.

  • આવી રીતે તમે તે કટ કરેલી ક્લિપને કોઈ પણ પ્લૅટફૉર્મ પર શેર કરી શકો છો.


પોતે બનાવેલી ક્લિપ "Your clips" માં જોવા મળે છે

  • તમે જેટલી આવી રીતે ક્લિપ બનાવો છો તે તમને તમારા Library સેક્શનમાં “Your Clips” માં જોવા મળશે જે તમને ઉપર ફોટોમાં જોવા મળે છે.


મિત્રો આશા છે કે આ પોસ્ટ તમને ઉપયોગી થઈ હશે, આવી રીતે તમે ઘણી બધી 1 મિનિટની ક્લિપ બનાવી શકો છો.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો: