વિન્ડોઝ કમ્પ્યુટરમાં કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ દ્વારા હાર્ડ ડિસ્ક કેવી રીતે ફૉર્મટ કરવી?

મિત્રો આજે આપણે જાણીશું કે તમે તમારા વિન્ડોઝ કમ્પ્યુટરમાં કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટની મદદથી કમાન્ડ લખીને કેવી રીતે હાર્ડ ડિસ્કને ફૉર્મટ કરી શકો છો.

આ રીતને જોઈને તમે સરળતાથી તમારા કમ્પ્યુટરની કોઈ પણ હાર્ડ ડિસ્કને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ દ્વારા ફૉર્મટ કરી શકશો.

એક વાત ધ્યાન રાખજો કે તમે ભૂલથી તમારી જ હાર્ડ ડિસ્ક ફૉર્મટ ના કરતાં નહીં તો તમારું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પણ ડિલીટ થઈ જશે.

વિન્ડોઝ કમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડિસ્કને CMD દ્વારા ફૉર્મટ કરવાની રીત

  1. સૌથી પહેલા તમારા કમ્પ્યુટરમાં સ્ટાર્ટ બટન ખોલો અને cmd સર્ચ કરીને ખોલો.
  2. હવે diskpart લખો.
  3. હવે list disk લખો. આનાથી તમારા કમ્પ્યુટરમાં જેટલી ડિસ્ક હશે એ તમને દેખાશે.
  4. હવે તમારી સામે અલગ-અલગ ડિસ્ક આવશે, તમારે જે ડિસ્કને ફૉર્મટ કરવી છે એ નક્કી કરો.
  5. હવે select લખીને તે disk નું નામ લખો. જેમ કે select disk 2, select disk 3 વગેરે રીતે. આ રીતે તમારી ડિસ્ક સિલેક્ટ થઈ જશે.
  6. હવે ડિસ્ક સિલેક્ટ કર્યા પછી clean લખો એટલે તમારી સિલેક્ટ કરેલી ડિસ્ક ફૉર્મટ થઈ જશે.

આશા છે કે આ રીત તમને ઉપયોગી થશે અને તમે સરળતાથી તમારી હાર્ડ ડિસ્કને ફૉર્મટ કરી શકશો.