વોટ્સએપમાં કોઈ પણ મેસેજ કોપી કેવી રીતે કરવો?

મિત્રો ઘણી વખત આપણે વોટ્સએપમાં આવતા મેસેજોને કોપી કરવા પડે છે અને તે મેસેજને આપણે કોઈ પણ બીજા પ્લૅટફૉર્મ પર પેસ્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. આજની પોસ્ટમાં આજે આપણે વોટ્સએપમાં મેસેજ કોપી કરવાની રીત જાણીશું જે તમને ખૂબ જ મદદરૂપ થશે.

વોટ્સએપ મેસેજ કોપી કરવાની રીત

વોટ્સએપમાં મેસેજ કોપી કરવાની રીત

વોટ્સએપ ખોલો.

  • સૌપ્રથમ વોટ્સએપ ખોલો.

વોટ્સએપમાં ચેટ ખોલો.

  • વોટ્સએપ ખોલીને કોઈ પણ ચેટ ખોલો.

વોટ્સએપ મેસેજને સિલેક્ટ કરો.

  • તેમાં આવેલા જે પણ મેસેજને તમારે કોપી કરવો છે તે મેસેજ પર થોડા સમય માટે આંગળી દબાવી રાખો.

વોટ્સએપ મેસેજને કોપી કરો.

  • મેસેજ સિલેક્ટ થયા બાદ હવે ઉપર  Copy (કોપી) બટન દબાવો એટલે તમારો મેસેજ કોપી થઈ જશે.

તમે આ મેસેજને બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ પેસ્ટ કરી શકો છો. આવી રીતે તમે વોટ્સએપમાં કોઈ પણ મેસેજને કોપી કરી શકાય છે.

અમારી સાથે જોડાવા માટે તમે 7600940342 વોટ્સએપ નંબર પર Hi મેસેજ મોકલી શકો છો અને અમારી દર નવી પોસ્ટ તમને મળતી રહેશે.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો:-