વોટ્સએપમાં હવે પોતાનું લાસ્ટ સીન કોને ન દેખાડવું એ નક્કી કરી શકશો…!!

વોટ્સએપમાં હવે પોતાનું લાસ્ટ સીન કોને ન દેખાડવું એ નક્કી કરી શકશો...!!
IMG SOURCE:- WABETAINFO.COM

મિત્રો વોટ્સએપમાં આપણને પોતાનું લાસ્ટ સીન, અબાઉટ, પ્રોફાઇલ ફોટોને અજાણ્યા લોકોથી છુપાવવા માટે ફીચર્સ આપવામાં આવે છે.

જેમાં તમે “Everyone, My contacts અને Nobody” સિલેક્ટ કરી શકો છો.

  • જો તમે Everyone સિલેક્ટ કરો તો તમારું લાસ્ટ સીન, અબાઉટ અને પ્રોફાઇલ ફોટો બધાને જ દેખાય છે,
  • જો તમે My contacts સિલેક્ટ કરો એટલે તમારા સંપર્કમાં જે લોકો છે તેમને આ દેખાય છે,
  • જો તમે Nobody સિલેક્ટ કરો એટલે કોઈ પણ વોટ્સએપ યુઝર તમારું લાસ્ટ સીન, અબાઉટ અને પ્રોફાઇલ ફોટો જોઈ શકતો નથી.

તમારે લાસ્ટ સીન, અબાઉટ અને પ્રોફાઇલ ફોટોને અલગ-અલગ રીતે સિલેક્ટ કરવાના હોય છે.

હવે આમાં તમને નવું ઓપ્શન જોવા મળશે જેનું નામ “My contacts except ” છે.

આ ઓપ્શન દ્વારા તમે એવા યુઝરને સિલેક્ટ કરી શકો છો જેનાથી તમે આ લાસ્ટ સીન, અબાઉટ અને પ્રોફાઇલ ફોટો છુપાવવા માંગો છો.

“My contacts except” માં તમે જે પણ વોટ્સએપ યુઝરને સિલેક્ટ કરશો તો તેમને તમારી આ માહિતી નહીં દેખાય જેમ કે લાસ્ટ સીન, અબાઉટ અને પ્રોફાઇલ ફોટો.

હાલ આ ફીચર એન્ડ્રોઇડના બીટા યુઝરને મળ્યું છે જેનું વર્ઝન “WhatsApp beta for Android 2.21.23.14” છે.

બધા જ લોકોને આ ફીચર ક્યારે મળશે એની હજુ જાણ થઈ નથી.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો:-