કીબોર્ડ એટલે શું? કીબોર્ડના પ્રકાર વગેરે વિશે જાણકારી

કમ્પ્યુટર જેટલું પણ પાવરફુલ હોય પણ જો તેનો આપણે ઉપયોગ જ ન કરી શકીએ, તેને આપણે આદેશ જ ન આપી શકીએ, તે કમ્પ્યુટરને કોઈ ઓર્ડર ન આપી શકીએ તો તે કમ્પ્યુટર નકામું કહેવાય. કમ્પ્યુટરને આદેશ કે ઓર્ડર આપવા માટે આપણે ઈનપુટ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરીએ છે.

ઈનપુટ ડિવાઇસની મદદથી આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છે અને તેમાં માઉસ અને કીબોર્ડ સૌથી મુખ્ય ઈનપુટ ડિવાઇસ છે. આજે આપણે કીબોર્ડ (Keyboard) વિશે જાણીશું. કમ્પ્યુટરમાં કીબોર્ડ શું છે? કીબોર્ડના પ્રકાર, કીબોર્ડના ઉપયોગ વિશે વગેરે જાણીશું.

Keyboard Information in Gujarati

કીબોર્ડ એટલે શું? - What is Keyboard in Gujarati?

કમ્પ્યુટરમાં કીબોર્ડ એક પ્રકારનું હાર્ડવેર ડિવાઇસ છે જેની મદદથી તમે કમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ લખાણ લખી શકો છો અને કમ્પ્યુટર સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટેનું મુખ્ય ઉપકરણ કી-બોર્ડ પણ છે. કીબોર્ડ એક ઈનપુટ ડિવાઇસ છે જેની મદદથી તમે કમ્પ્યુટરની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ડેટા દાખલ કરી શકો છો.

કીબોર્ડનું ડિઝાઇન ટાઈપરાઈટર પરથી આવ્યું છે અને કીબોર્ડમાં એવી રીતે બટનને મૂકવામાં આવેલા છે જેથી એક કમ્પ્યૂટર યુઝર સરળતાથી કમ્પ્યુટરમાં કોઈપણ પ્રકારના ડેટા દાખલ કરી શકે છે અને કમ્પ્યુટરને પોતાના આદેશ પણ આપી શકે છે.

જો કમ્પ્યુટરમાં કીબોર્ડ ન હોય તો આપણે કમ્પ્યૂટરમાં ડેટા દાખલ કરી શકતા નથી. જેવી રીતે માઉસનો ઉપયોગ કરીને આપણે કમ્પ્યૂટરને પૂરી રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ છે તેવી જ રીતે આપણે કીબોર્ડની મદદ પણ કમ્પ્યુટરને કંટ્રોલ કરી શકીએ છે અને જ્યારે માઉસ ન હોય અથવા માઉસ ખરાબ થઈ જાય તો કીબોર્ડ મહત્વનું ભાગ ભજવે છે.

QWERTY કીબોર્ડ શું હોય છે?

QWERTY Keyboard in Gujarati

QWERTY એક પ્રકારનું કીબોર્ડનું લેઆઉટ છે. કીબોર્ડમાં તમને જે ABCD ના બટન જોવા મળે છે તો તે બટન જે પ્રકારે ગોઠવવામાં આવે છે તે તેના અલગ-અલગ લેઆઉટ હોય છે.

જેમ કે મોટા ભાગના કીબોર્ડમાં તમને કીબોર્ડના પ્રથમ અક્ષરો QWERTY જોવા મળે છે તો તેના આધારે આવા કીબોર્ડને QWERTY કીબોર્ડ કહેવાય છે.

કીબોર્ડના પ્રકાર - Types of Keyboard in Gujarati


Flexible Keyboard:- આ એવા કીબોર્ડ હોય છે જે નરમ હોય છે અને તેને તમે ગોળ-ગોળ વાળીને પણ મૂકી શકો છો.

Ergonomic Keyboard:- આ એવા કીબોર્ડ હોય છે જે આરામદાયક હોય છે અને તમારા હાથના પંજામાં અને તેને લગતા બીજા અંગોમા ઓછો દુખાવો આપે છે.


Wireless Keyboard:- આ એવા કીબોર્ડ હોય છે જેને કમ્પ્યુટર સાથે જોડવા માટે કોઈ પણ વાયર કે કેબલની જરૂર નથી હોતી.


Mechanical Keyboard:- આ એક એવું કીબોર્ડ હોય છે જેના બટનની નીચે સ્વિચ હોય છે જેને લીધે જ્યારે તમે આ કીબોર્ડના બટન દબાવો છો તો તમને એક સારો (ક્લિક) અવાજ આવે છે.


Virtual Keyboard:- આ એવું એક કીબોર્ડ હોય છે જેને સ્ક્રીનમાં જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમ કે ટચસ્ક્રીન ડિવાઇસમાં તમને જે કીબોર્ડ જોવા મળે છે તો તે એક વર્ચુયલ કીબોર્ડ છે.


Projection Keyboard:- આ એક એવું કીબોર્ડ હોય છે જે લેઝર દ્વારા કામ કરે છે, જેને તમે ભૌતિક રીતે ના ઉપયોગ કરી શકો પણ તેને એક સપાટ જગ્યા પર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.


Gaming Keyboard:- ગેમિંગ કીબોર્ડ એવા કીબોર્ડ હોય છે જેને ગેમ રમવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તેની ડિઝાઇન પણ ગેમ રમવાના આધારે જ બનાવવામાં આવે છે.

કીબોર્ડના ઉપયોગ

  • કીબોર્ડનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ ડેટાને દાખલ કરવા માટે થાય છે.
  • કમ્પ્યુટરમાં લખાણ લખવા માટે કીબોર્ડનો ઉપયોગ થાય છે.
  • કમ્પ્યુટરને જો કોઈ કમાન્ડ આપવી હોય તો પણ કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
  • કીબોર્ડની મદદથી તમે કમ્પ્યુટરમાં કોડિંગ કરી શકો છો.
  • કીબોર્ડની મદદથી તમે કમ્પ્યુટરમાં ગેમ રમી શકો છો.

આવા ઘણા ઉપયોગ કીબોર્ડના છે પણ મુખ્ય ઉપયોગ જોઈએ તો કમ્પ્યુટરમાં લખાણ લખવા અને તેનું આઉટપુટ લાવવા માટે કીબોર્ડ ખૂબ જ મહત્વનું હાર્ડવેર ડિવાઇસ છે.

કીબોર્ડમાં કેટલા બટન હોય છે?

કીબોર્ડમાં કેટલા બટન છે એ જાણવા જઈએ તો તેનો કોઈ ફિક્સ જવાબ નથી કારણ કે અત્યારે માર્કેટમાં કેટલાય અલગ-અલગ મોડેલ અને અલગ-અલગ જરૂરિયાત મુજબના કીબોર્ડ ઉપલબ્ધ હોય છે તેને લીધે બધામાં બટનની સંખ્યા અલગ-અલગ જોવા મળે છે.

મોટાભાગના કીબોર્ડમાં 96 થી લઈને 106 સુધીના બટન હોય છે પણ અમુક કીબોર્ડમાં ફંક્શન કી વધારે પણ હોય અને અલગ-અલગ સ્પેશલ કી પણ આપવામાં આવે છે તેને લીધે કીબોર્ડમાં તમને બટન વધારે જોવા મળી શકે છે. તો કીબોર્ડ અલગ-અલગ પ્રકારના હોવાથી તેમાં કેટલા બટન હોય છે તેનો કોઈ ફિક્સ આંકડો નથી.

કીબોર્ડમાં ફંક્શન કી કેટલી હોય છે?

મુખ્ય રીતે કમ્પ્યુટરમાં 12 ફંક્શન કી હોય છે જે F1 થી F12 સુધી હોય છે પણ અમુક સ્પેશલ કીબોર્ડમાં 24 ફંક્શન કી પણ આપવામાં આવેલી હોય છે જે F1 થી F24 સુધી હોય છે.

આશા છે કે તમને કીબોર્ડ વિશે આજે કઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે. તમારા મિત્રો સાથે પણ આ માહિતી જરૂર શેર કરજો.

અમારી દર નવી પોસ્ટ વોટ્સએપ દ્વારા મેળવવા માટે અમારા 7600940342 વોટ્સએપ નંબર પર Hii મેસેજ જરૂર મોકલજો.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ જરૂર વાંચો:-